"Najciekawsze życzenia świąteczne dla Mrówki"REGULAMIN KONKURSU

„Najciekawsze życzenia świąteczne dla Mrówki”


§1

Organizator konkursu


1. Organizatorem konkursu o nazwie „Najciekawsze życzenia świąteczne dla Mrówki” jest Market
Budowlany MRÓWKA w Ostrowi Mazowieckiej.
2. Adres organizatora: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Lubiejewska 94
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.


§2

Założenia organizacyjne


1. Konkurs jest przeznaczony dla klientów Marketu Budowlanego Mrówka w Ostrowi
Mazowieckiej, którzy wypełnią kupon konkursowy;

2. Konkurs polega na napisaniu najciekawszych życzeń świątecznych dla Mrówki;
3. Prace na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi,
nieprzedstawianymi na innych konkursach.
4. Kupony konkursowe można składać w Dziale Obsługi Klienta w terminie do 2 grudnia 2021 r.
5. Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
6. Za kryteria oceny przyjmuje się zgodność z tematyką i oryginalność.


§ 3

Ogłoszenie wyników konkursu


1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dn. 3 grudnia 2021 r. Osoby nagrodzone zostaną
powiadomione telefonicznie o wynikach konkursu.
2. Komisja konkursowa przyzna nagrody indywidualne za pierwsze trzy miejsca.

I miejsce: zestaw garnków ZWIEGER
II miejsce: bony o wartości 500 zł do wykorzystania na zakupy w Mrówce;
III miejsce: zestaw elektronarzędzi

3. Prace wraz z informacją o ich autorach zostaną opublikowane na stronach internetowych:
https://www.mrowkaostrow.pl oraz https://www.facebook.com/mrowkaostrow/

4. Wręczenie nagród odbędzie się w dn. 6 grudnia 2021 r.
5. Wypełnienie kuponu i danych autora jest równoznaczne z akceptacją przepisów RODO.