Reklamacje

1. Market PSB Mrówka nie jest Gwarantem sprzedawanych
produktów, jednak zobowiązuje się do przyjmowania reklamacji
gwarancyjnych i przekazywania ich w imieniu Klienta do podmiotów
reprezentujących Gwaranta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Podstawą do przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu, świadczący o
dokonaniu transakcji w naszym markecie oraz dostarczenie
kompletnego urządzenia. Jeśli urządzenie wymaga demontażu przez
specjalistę lub jego gabaryty nie pozwalają na transport ( np. drzwi,
pojemnościowe ogrzewacze wody czy traktory ogrodowe ) zaleca się
wykonanie dokumentacji fotograficznej uwidaczniającej wadę i
przesłanie jej na adres
e-mail: ostrow-mazowiecka@psbmrowka.com.pl
3. Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni od przyjęcia jej przez
serwis autoryzowany, chyba że załączona do urządzenia dokumentacja
gwarancyjna mówi inaczej.
4. Reklamacje przesyłane są przez Sprzedawcę do Gwaranta poprzez
firmy kurierskie. Z tego powodu zaleca się dostarczenie produktu w
oryginalnym opakowaniu, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia podczas
transportu. W przypadku braku opakowania zabezpieczającego sklep
nie może ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne,
które mogą powstać w wyniku wysyłki.
5. Klient dostarczający do reklamacji urządzenie spalinowe
zobowiązany jest do opróżnienia zbiornika paliwa z cieczy
łatwopalnych, ponieważ nie zostanie ono odebrane przez firmę
spedycyjną.
Market nieprowadzący punktu serwisowego nie może przechowywać
paliw oraz płynów eksploatacyjnych, takich jak oleje silnkowe w
opakowaniach nieoryginalnych, nieprzeznaczonych do sprzedaży.